DDR200

Dijous, 13 març 2014 by
DDR200 - Unitat de perforació per a tambors d’anell L

Unitat de punxonat

Aquesta unitat de perforació punxa els forats de drenatge a l’anell superior dels tambors d’anell L (barrils).
Evita filtracions, perquè no hi ha cap perforació. A més, no hi ha ferralla de perforació de plàstic.
Es pot utilitzar en combinació amb el nostre centre de qualitat QC060.

TOP

He oblidat els vostres detalls?